Palvelun käyttöehdot

Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja, joihin sinun tulee tutustua ennen kuin alat käyttää Tohtorille.fi -palvelua.

Tohtorille.fi -palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte palvelua. Sivustolla olevien palveluntarjoajien kanssa tehdyn ajanvarauksen jälkeen sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Tohtorille.fi -palvelun sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Oulun käräjäoikeudessa.

1. Tietoa sivustosta

Tohtorille.fi -palvelu kokoaa samalle sivustolle terveyspalvelujen tuottajat ja näitä palveluja etsivät ihmiset, tarjoten näille mahdollisimman helpon tavan vuorovaikutukseen ja ajanvaraukseen. Sivusto ei pyri olemaan terveyden asiantuntija, eikä se myöskään pyri rakentamaan potilassuhteita. Sivuston tarkoituksena on ainoastaan pyrkimys helpottaa sopivan hoidon tai terveyspalvelun etsintää. Sopivan hoidon etsinnän lisäksi sivusto tarjoaa myös mahdollisuuden online-ajanvaraukseen palvelusta valikoidun terveyspalvelun tuottajalle. Lisäksi sivuston kautta on myös mahdollista suositella ja kommentoida kyseistä terveyspalvelun tuottajaa.

2. Vastuut

Palveluntuottaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntuottaja ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Vaikka jotkin osat sisällöstä saattaisivatkin antaa informaatiota terveydelliseen neuvontaan liittyen, niin Tohtorille.fi -palvelu ei ota mitään vastuuta siitä, vaan mahdolliset terveydelliset neuvot ovat lääkäreiden tai muiden terveysasiantuntijoiden tuottamia. Palveluntuottaja ei myöskään ota vastuuta käyttäjien terveyteen palvelun kautta liittyvistä tekijöistä. Käyttäjällä on aina velvollisuus itse tarkistaa itselleen sopivin hoitomuoto. Me emme suosittele tai kehota tekemään mitään, mutta mikäli päätät tehdä jotain mikä lukee palvelussamme, jonkun palveluntarjoajan kohdalla, teet sen täysin omalla riskillä.


ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SIVUSTOA APUNASI HÄTÄTILANTEESSA. HÄTÄTILANTEESSA OTA AINA YHTEYS HÄTÄNUMEROON!


Tohtorille.fi ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä verkkosivuilta mahdollisesti on linkki. Eikä myöskään ota vastuuta sivuston kautta varatun palvelun laadusta, tai muusta varattuun palveluun liittyvästä tekijästä.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

3. Verkkoajanvaraus

Tohtorille.fi -palvelun verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu vastaanottoaikojen varaamiseksi vain ja ainoastaan suoraan tohtorille.fi -palvelun käyttäjän ja tohtorille.fi -palvelussa esillä olevien terveyspalveluiden tarjoajien välillä. Tohtorille.fi -palvelu ainoastaan välittää ajanvarauksen.

4. Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tohtorille.fi:lle. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Tohtorille.fi:n antamaa kirjallista lupaa.

5. Henkilötiedot

Tohtorille.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Tohtorille.fi:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Facebook -tunnistautumista käytetään arviointien antamiseen ja niiden todentamiseen.

Tohtorille.fi voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Tohtorille.fi -sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

6. Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Tohtorille.fi -palvelun ylläpidolle sähköpostitse. Tohtorille.fi -palvelun ylläpito eivät ole velvollisia toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja. Tohtorille.fi ei lähtökohtaisesti toimita tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän pyytäessä, Tohtorille.fi voi kuitenkin erityistapauksissa tietoja toimittaa, tällöin Tohtorille.fi ei vastaa sähköpostiviestistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Muokkaus

Palveluntuottajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta hyväksi katsomastaan syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla välitettäviä palveluita. Tarpeen vaatiessa tuottajalla on oikeus ilman ennakkovaroitusta lakkauttaa palvelu, kuin myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi