Aivokasvain

Aivokasvain

Aivokasvain on kallon sisällä oleva kasvain, joka voi olla hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen. Hyvänlaatuinen aivokasvain voi olla myös vaarallinen, jos se painaa tärkeitä aivokudoksia.

Mikä on aivokasvain?

Suomessa todetaan vuosittain noin 900 aivokasvainta ja niiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Lapsilla aivokasvain on toiseksi yleisin syöpämuoto leukemian jälkeen, mutta lasten aivokasvaimet ovat useammin hyvänlaatuisia.

Aivokasvain sijaitsee kallon sisällä ja on lähtöisin joko aivokudoksesta tai aivokalvoista. Aivokasvaimia on useita eri tyyppejä ja ne voivat olla hyvän- tai pahanlaatuisia. Hyvänlaatuinen aivokasvain painaa joskus tärkeitä aivokudoksia tai on paikassa, josta sitä ei voi poistaa, ollen vaarallinen.

Tavallisimmat aivokasvaimet ovat glioomia tai meningeoomia. Glioomat ovat usein pahanlaatuisia, meningeoomat puolestaan pääasiassa hyvänlaatuisia. Lapsilla tavallisimpia aivokasvainten tyyppejä ovat matala-asteiset astrosytoomat, medulloblastoomat ja ependymoomat.

Aivokasvaimen aiheuttajat

Aivokasvainten aiheuttajat ovat usein tuntemattomia. Esimerkiksi ympäristöllä, elintavoilla, ravinnolla tai viruksilla ei ole todettu yhteyttä aivokasvaimiin. Riskiä aivokasvaimeen tiedetään lisäävän aikaisempi sädehoito keskushermoston alueelle ja aids (immuunikato). Perinnöllisyydellä on vaikutusta pieneen osaan aivokasvaimista. Esimerkiksi perinnöllisiin von Hippel-Lindaun tautiin sekä neurofibromatoosiin liittyy suurentunut aivokasvainten riski.

Muut syövät voivat myös lähettää aivoihin etäpesäkkeitä. Tyypillisesti etäpesäkkeitä aivoihin lähettävät esimerkiksi keuhko- ja rintasyöpä sekä melanooma.

Aivokasvaimen oireet

Aivokasvaimella ei ole varsinaisesti tyypillisiä oireita. Oireet vaihtelevat kasvaimen koon, sijainnin ja kasvunopeuden mukaan. Päänsärky ainoana oireena liittyy aikuisilla vain harvoin aivokasvaimeen, lapsilla päänsärky ensioireena on tavallisempaa. Aikuisillakin jatkuva ja toistuva päänsärky tulee kuitenkin tutkia. Hyvänlaatuiset kasvaimet voivat olla täysin oireettomia pitkään, jopa vuosia.

Tyypillisin aikuisten oire aivokasvaimesta on epileptinen kohtaus. Epileptisiä kohtauksia esiintyy jopa 40–60 % aivokasvainpotilaista, ja kohtaus on tavallinen syy hakeutua tutkimuksiin. Epileptinen kohtaus voi ilmetä esimerkiksi raajan kouristeluna tai lyhyenä poissaolokohtauksena.

Muita aivokasvaimen oireita voivat olla pahoinvointi ja oksentelu. Lapsilla pikkuaivokasvaimet voivat aiheuttaa äkillistä oksentelua ilman pahoinvointia tai päänsärkyä. Hälyttäviä oireita ovat myös näön häiriöt, kuten näkökentän puuttuminen tai kaksoiskuvat. Aivokasvaimet voivat aiheuttaa myös huimausta, kuulon heikkenemistä ja puheen häiriöitä.

Joskus aivokasvain aiheuttaa henkisen suorituskyvyn oireita, esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöitä, keskittymiskyvyn puutetta, muistin tai päättelykyvyn häiriöitä. Käytöksen muutos, väsymys ja aloitekyvyn puute voivat myös olla kasvaimen oireita. Näitä oireita voi olla vaikea yhdistää aivokasvaimeen ja potilas itse ei välttämättä osaa kertoa näistä lääkärille. Lääkärin tutkimuksiin mentäessä olisikin hyvä olla mukana läheinen, joka osaa kertoa mahdollisista muutoksista.

Aivokasvaimen hoito

Aivokasvain todetaan magneettikuvauksella tai tietokonetomografialla. Kuvantamistutkimuksissa käytetään apuna varjoainetta. Kasvaimen tyyppi, laatu, kasvunopeus ja lähtökudos selviää näytepalasta.

Aivokasvainten hoito on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ja uusia hoitomuotoja tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti kasvaimen tyypin, koon, sijainnin, kasvun sekä potilaan kunnon mukaan.

Aivokasvaimet pyritään lähes aina poistamaan kokonaan tai osittain leikkauksessa. Hyvänlaatuinen ja tarkkarajainen kasvain voidaan parantaa täysin poistamalla se kokonaan. Joskus kasvain kuitenkin kasvaa aivokudoksen sisään epätarkkarajaisena ja täydellinen kasvaimen poisto on mahdotonta. Leikkauksessa pyritään tällöin poistamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimeksi tulkittava osa.

Muita hoitomuotoja ovat sädehoito ja solunsalpaajat, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Sädehoitoa annetaan kasvaimiin, joita ei pystytä poistamaan tai leikkauksen jälkihoitona. Nykyään sädehoito voidaan kohdistaa kasvaimeen hyvinkin tarkasti, mutta pään alueen sädehoito aiheuttaa lähes kaikille haittoja, kuten päänsärkyä ja hiustenlähtöä. Sädehoidon aiheuttama vaurio voi ilmetä jopa vuosien jälkeen, esimerkiksi lähimuistin häiriönä.

Solunsalpaajia käytetään usein sädehoidon aikana tai jälkeen. Solunsalpaajien teho riippuu paljon kasvaimen tyypistä ja vain harvat solunsalpaajat kykenevät kulkeutumaan aivokudokseen asti. Solunsalpaajat eivät pysty tuhoamaan aivokasvainta kokonaan, mutta voivat kuitenkin pienentää kasvainta tai pysäyttää sen kasvun.

Aivokasvainten hoidossa käytetään lisäksi kortikosteroideja. Kortisonihoito lievittää kasvainten oireita ja sitä käytetään säännöllisesti sädehoidon ja leikkauksen yhteydessä. Kortisonit vähentävät sekä kasvaimen että sitä ympäröivän aivokudoksen turvotusta, jolloin aivopaine pienenee. Oireiden hoitoon käytetään myös epilepsialääkkeitä. Lisäksi potilaat tarvitsevat usein erilaisia kuntoutuksia.

Aivokasvaimen ennuste

Aivokasvainten hoitoon kuuluu myös säännöllinen seuranta magneettikuvauksilla hoidon jälkeen. Pahanlaatuiset aivokasvaimet valitettavasti uusiutuvat aina, mutta potilaalla voi olla pitkiä vakaita vaiheita.

Pahanlaatuisen aivokasvaimen ennuste vaihtelee yksilöllisesti huomattavan paljon. Vaikeiden kasvainten kohdalla nykyään voi kuitenkin elää jopa yli viisi vuotta. Hyvänlaatuisen kasvaimen kohdalla eliniän ennuste voi olla jopa vuosikymmeniä. Suurimmalla osalla eliniän ennuste sijoittuu jonnekin ääripäiden välille.

Lähteet:

https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/aivokasvaimet/ http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tunnista-aivokasvain-ajoissa/#.VymXqYSLTRY http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00028