Glaukooma

Glaukooma, silmänpainetauti

Glaukooma, eli silmänpainetauti, vaurioittaa näköhermoa ja voi johtaa hoitamattomana huomattavaan näkökyvyn heikkenemiseen tai jopa sokeuteen. Glaukoomaa ei voi ennaltaehkäistä, joten sen havaitseminen ajoissa on tärkeää.

Mikä on glaukooma?

Glaukoomasta puhutaan usein silmänpainetautina. Kaikilla glaukoomaa sairastavilla silmänpaine ei kuitenkaan kohoa, ja joskus silmänpaine voi olla koholla ilman glaukoomaa. Glaukoomaa kutsuttiin ennen myös viherkaihiksi.

Glaukoomassa silmän nestekierto on häiriintynyt, mikä usein johtaa kohonneeseen silmänpaineeseen ja lopulta näköhermon vaurioitumiseen. Nestekierto silmässä voi häiriintyä monesta eri syystä.

Glaukoomaa on useaa eri tyyppiä. Yleisin tyyppi on avokulmaglaukooma, joka tavallisesti etenee hitaasti ja on pitkään oireeton.

Ahdaskulmaglaukoomassa silmänpaineen vaihtelut voivat olla suuria. Seurauksena voi olla myös akuutti glaukoomakohtaus, jossa silmänpaine kohoaa äkillisesti hyvin korkealle.

Normaalipaineglaukoomassa silmänpaine on normaali tai jopa normaalia alempi. Sitä esiintyy erityisesti henkilöillä, joilla on migreeni tai alhainen verenpaine.  

Muita glaukoomatyyppejä ovat muun muassa pigmenttiglaukooma ja exfoliaatioglaukooma.

Etsitkö silmälääkäriä?

Glaukooman oireet

Glaukooma on usein täysin oireeton ennen kuin on edennyt jo pitkälle.

Glaukooma vaurioittaa näköhermoa aiheuttaen näkökentän supistumista. Oireena voi olla taudin edetessä tunne, että toinen tai molemmat silmät eivät näe kunnolla. Esimerkiksi lukiessa osa kirjaimista saattaa kadota näkökentästä tai hämärtyä. Jos vain toinen silmä oireilee, voi sitä olla vaikea huomata, koska terve silmä pyrkii korvaamaan toisen silmän puutteita.

Pitkälle edennyt glaukooma supistaa näkökenttää huomattavan paljon. Lopputuloksena voi olla niin sanottu tunnelinäkö (putkinäkö), jolloin näkökentän keskeisistä osista jää jäljelle vain pieni osa.

Äkillisessä glaukoomakohtauksessa silmänpaineet nousevat äkkiä hyvin korkealle, noin 50–80 mmHg:iin (normaalipaine 10–21 mmHg). Oireina on voimakas päänsärky, silmien kipu ja punoitus, näön hämärtyminen sekä mahdollisesti oksentelu. Silmä voi tuntua myös kovalta, ja pupillit olla laajentuneet ja reagoimattomat valon vaihtelulle. Valot voivat saada ympärilleen sädekehän (halo-ilmiö).

Äkillisessä silmänpainekohtauksessa on hakeuduttava välittömästi hoitoon.

Glaukooman diagnosointi

Koska glaukooma on usein pitkään oireeton, ovat silmälääkärin tarkastukset avainasemassa sen havaitsemiseksi. Silmänpaineen mittaaminen on merkittävässä roolissa glaukooman diagnosoinnissa, mutta se ei yksin riitä, sillä kaikilla glaukoomaa sairastavilla silmänpaine ei kohoa.

Glaukooman diagnoisoimiseksi silmälääkärin täytyy tutkia myös näköhermonpään (papilla) muoto, hermosäiekerros, silmän kammiokulma sekä näkökenttä.

Taudin toteaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää näköhermon vaurioiden estämiseksi. Jo syntyneitä vaurioita ei pystytä enää korjaamaan.

Korkean silmänpaineen lisäksi glaukoomariski on kohonnut yli 40-vuotiailla, jos lähisuvussa on todettu glaukoomaa tai mykiön hilseilyä ja likinäköisillä. Lisäksi pitkäaikainen kortisonisilmätippojen käyttö ja silmävammat voivat altistaa glaukoomalle.

Glaukooman hoito

Tärkeintä glaukooman hoidossa on silmänpaineen alentaminen. Glaukoomalääkkeet ovat yleensä silmätippoina, ja hoito aloitetaan tavallisesti yhdellä lääkeaineella. Lääkeaineita voidaan käyttää tarvittaessa useampia rinnakkain.

Silmätipat saattavat kirvellä ja punoittaa käytön alussa, mutta on tärkeää, että tippoja käyttää säännöllisesti. Silmänpainetta pyritään alentamaan glaukoomalääkkeillä vähintään 20 % lähtötasosta.

Lääkehoidon lisäksi glaukoomaa voidaan hoitaa laserilla ja leikkauksella. Leikkaus alentaan silmänpaineita tehokkaammin kuin lääkehoito tai laser.

Glaukooman hoidossa tärkeää on myös säännöllinen seuranta. Lääkärin seurannassa pystytään määrittämään turvallinen silmänpainetaso ja seurataan muutoksia silmän rakenteessa sekä näkökentässä.

Etsitkö silmälääkäriä?

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00452 http://www.tilkansilmasairaala.fi/artikkelit/glaukooma-oireeton-sokeuttava-silmasairaus/ http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00008 http://www.glaukooma.com/glaukooma.html