Karsastus

Karsastus, piilokarsastus

Karsastus on silmien asentovirhe, jossa silmät eivät pysty katsomaan samaan kohteeseen samaan aikaan. Karsastus ei aina näy päällepäin, tällöin käytetään termiä piilokarsastus. Karsastuksen toteaminen ja hoito on tärkeää, sillä taustalla voi olla myös sairaus.

Mitä karsastus on?

Karsastus on silmien yhteistoiminnan häiriö, silmien asentovirhe. Silmät eivät pysty tällöin katsomaan samaan kohteeseen yhtä aikaa. Karsastusta voi esiintyä niin aikuisilla kuin lapsilla.

Kun karsastus näkyy päällepäin, silmät katsovat eri suuntiin eli kieroon, puhutaan ilmikarsastuksesta. Toinen silmä katsoo ylös- tai alaspäin, sisälle tai ulospäin verrattuna toiseen silmään. Karsastus voi olla jatkuvaa tai ajoittaista ja vaihdella puolta. Kun karsastus ei näy päällepäin puhutaan puolestaan piilokarsastuksesta. Piilokarsastus voi aiheuttaa ongelmia, vaikka sitä ei huomaisi päällepäin.

Karsastusta esiintyy arvioiden mukaan noin 5 % väestöstä. Karsastuksen voi aiheuttaa muun muassa jokin silmän tai silmänpohjan sairaus. Keskosilla karsastus on muuta väestöä yleisempää. Karsastus on myös osittain perinnöllistä, joka neljännellä karsastavalla lapsella on karsastava sisarus tai vanhempi.

Karsastuksen oireet

Karsastuksen oireet vaihtelevat karsastuksen tyypin mukaan. Ulospäin karsastus voi selvissä tapauksissa näkyä, kun silmät katsovat eri suuntiin. Kieroon katsominen voi olla kantajalleen niin kosmeettinen kuin sosiaalinenkin haitta. Ulospäin näkyvä karsastus voi aiheuttaa sekä aikuiselle että lapselle psyykkisiä ongelmia.

Voimakas karsastus voi aiheuttaa kaksoiskuvia. Tämän seurauksena aivot voivat pyrkiä sammuttamaan toisen kuvan, toisen silmän näön kehitys voi pysähtyä ja näkökyky voi jäädä silmässä heikoksi.  

Piilokarsastuskin voi oireilla. Piilokarsastuksesta voivat kertoa päänsäryt ja lukemisen vaikeudet, kuten rivien ja kirjainten hyppiminen tai näön sumentuminen.

Joskus karsastus voi aiheuttaa poikkeavan pään asennon. Tämä on tavallista etenkin vain tietyissä katsesuunnissa ilmenevässä karsastuksessa. Pitkään jatkuessa poikkeavasta pään asennosta voi seurata niskavaivoja ja jopa kasvonpiirteiden epäsymmetrisyys.

Karsastuksen hoito

Karsastus tai epäily karsastuksesta tulee tutkia silmälääkärin vastaanotolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lapsilla karsastus todetaan monesti lastenneuvolan tarkastuksissa. Karsastuksen taustalla voi olla jokin sairaus ja hoitamattomana karsastus voi johtaa huonoon näköön toisessa silmässä.

Karsastusta voidaan hoitaa monin keinoin. Jos silmään on kehittynyt toiminnallinen heikkonäköisyys, käytetään hoitona usein niin sanottua peittohoitoa. Siinä hyvin näkevä silmä peitetään aina tietyksi ajaksi ja näin heikommin näkevää silmää “pakotetaan” näkemään paremmin. Silmän peiton sijasta paremmin näkevä silmä voidaan myös väliaikaisesti sumentaa silmätipoilla.

Karsastusta voidaan hoitaa myös silmälaseilla. Joskus hoidoksi riittävät tavalliset silmälasit ja peittohoito. Mikäli karsastus on voimakasta ja peittohoito ei auta, voidaan karsastusta korjata prismalaseilla. Prismalasit vähentävät kaksoiskuvia ja voivat suoristaa silmien asentoa. Prismalasit ovat kuitenkin tavallisia silmälaseja kalliimpia ja niihin voi olla vaikeuksia tottua.

Kun karsastus aiheuttaa selvästi haittaa eikä peittohoito tai silmälasit auta, voidaan harkita myös karsastuksen leikkaushoitoa. Koska silmät pyrkivät palautumaan alkuperäiseen asentoon, voidaan leikkauksia joutua tekemään useita vuosien kuluessa. Karsastusleikkauksessa silmää liikuttavia lihaksia saatetaan siirtää tai niitä voidaan lyhentää.

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00987 https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Silmataudit-ja-leikkaukset/Silmasairaudet/Karsastuksen-hoito/ http://www.instru.fi/silmien-asentovirheet-eli-karsastus http://www.silmaasema.fi/silmalaakari/karsastus/