Munuaissyöpä

Munuaissyöpä

Munuaissyöpä on pahanlaatuinen kasvain munuaisessa. Yleensä kasvain on vain toisessa munuaisessa. Suomessa todetaan vuosittain noin 900 munuaissyöpää.

Munuaissyövän aiheuttajat

Munuaissyöpä saa alkunsa munuaisen kuorikerroksen epiteelisoluista. Yleensä kasvain on vain toisessa munuaisessa, mutta muutamalla prosentilla sairastuneista syöpä on samaan aikaan molemmissa munuaisissa. Munuaisaltaan syöpä on eri asia kuin munuaissyöpä ja kuuluu virtsateiden syöpiin.

Munuaissyövälle altistavia tekijöitä ovat tupakointi, lihavuus ja altistuminen asbestille. Tupakointi kasvattaa munuaissyövän riskin ainakin kaksinkertaiseksi. Myös kohonnut verenpaine lisää hieman riskiä sairastua munuaissyöpään. Aiemmin luultiin erilaisten työ- ja juomavesiperäisten altistumisten aiheuttavan munuaissyöpää, mutta nykytiedon mukaan vain asbesti altistaa syövälle.

Munuaissyöpään liittyy myös tietyissä tapauksissa perinnöllinen alttius. Perinnöllisen alttiuden munuaissyövälle tiedetään liittyvän erityisesti von Hippel-Lindaun tautiin, perinnölliseen papillaariseen munuaissyöpään, Birt-Hogg-Dubeen oireyhtymään sekä leiomyomatoosiin. Tunnettujen geenivirheiden kantajia seurataan mahdollisen munuaissyövän ajoissa havaitsemiseksi.

Pahanlaatuisen kasvaimen, eli munuaissyövän, lisäksi munuaisissa voi olla hyvänlaatuisia kasvaimia, tulehduksen aiheuttamia muutoksia, lymfooma tai jonkin muun syövän etäpesäke. Yleensä kasvain munuaisessa on kuitenkin munuaissyöpä.

Munuaissyövän oireet

Munuaissyövän oireet voivat olla moninaisia. Usein munuaissyöpä löytyy nykyään sattumalta muiden tutkimusten yhteydessä ennen kuin se ehtii kasvaa, levitä tai aiheuttaa oireita.

Klassisia munuaissyövän oireita ovat kipu kyljessä, verivirtsaisuus ja tuntuva kasvain kylkikaaren alapuolella. Klassiset oireet ovat merkki siitä, että syöpä on levinnyt jo munuaisten ulkopuolelle.

Munuaissyöpä todetaan enää harvoin klassisten oireiden perusteella tehdyissä tutkimuksissa. Yleensä hoitoon hakeudutaan yleisoireiden, kuten väsymyksen, ruokahaluttomuuden, laihtumisen ja kuumeilun vuoksi.

Munuaissyövän hoito

Kasvain munuaisessa todetaan lähinnä käyttämällä kuvantamistutkimuksia, joko ultraäänitutkimusta tai tietokonetomografiaa. Jossain tapauksissa kasvaimesta otetaan koepala, jolla pyritään varmistamaan munuaissyövän diagnoosi.

Leikkaus on munuaissyövän ensisijainen ja ainoa parantava hoito. Usein leikkauksessa poistetaan munuainen kokonaan, mutta viime vuosina myös niin sanotut säästävät leikkaukset ovat yleistyneet. Laajassa leikkauksessa poistetaan munuaisen lisäksi munuaista ympäröivä rasva, lisämunuainen sekä alueelliset imusolmukkeet. Säästävä leikkaus tehdään, mikäli kasvain on tarpeeksi pieni tai syöpä on molemmissa munuaisissa ja tarvitaan jäljelle jäävää munuaiskudosta.

Levinnyttä syöpää hoidetaan lääkkein. Solunsalpaajat eivät tehoa munuaissyöpään harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta ja aiemmin paljon käytetty interferonikin on melko tehoton. Nykyään käytetään lähinnä täsmälääkkeitä, jotka estävät verisuonten uudismuodostusta. Täsmälääkkeistä ei ole vielä kovin pitkäaikaista tutkimusta, mutta ne näyttävät pienentävän kasvainta suurimmalla osalla potilaista ja pidentävän elinikää. Käytössä olevia lääkkeitä ovat muun muassa sunitinibi, bevasitsumabi, temsirolimuusi, sorafenibi, everolimuusi, patsopanibi sekä aksitinibi. Uusia lääkkeitä myös kehitetään jatkuvasti.

Sädehoito ei vaikuta munuaissyöpäpotilaan elinikään eikä paranna hoitotuloksia. Sädehoitoa käytetäänkin lähinnä levinneen munuaissyövän oireiden lievittämiseen, usein luuston etäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoitoon.

Munuaissyövän ennuste

Munuaissyövän leikkauksen jälkeen potilasta seurataan kuvantamistutkimuksilla yleensä viiden vuoden ajan. Useimmat syöpien uusiumat tulevat tämän ajan sisällä.

Munuaissyövän ennusteeseen vaikuttavat kasvaimen levinneisyys, erilaistuminen ja potilaan ikä sekä kunto. Jos munuaissyöpä todetaan, kun kasvain on pieni eikä ole ehtinyt levitä, on ennuste erittäin hyvä. Jopa 95% näistä potilaista ovat elossa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta.

Mikäli syöpä on ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä ja oireilee, kun se todetaan, on ennuste selvästi huonompi. Samoin uusiutuvan syövän ennuste on huonompi kuin munuaiseen rajoittuvan kasvaimen. Elinaika näillä potilailla on keskimäärin kaksi vuotta syövän toteamisesta. Uusien lääkkeiden myötä ennuste levinnyttä syöpää sairastavilla on kuitenkin parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana.

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00631 https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/munuaissyopa/