Rintasyöpä

Rintasyöpä, roosanauha

Rintasyöpä on yleisin syöpä naisilla ja noin 10 % naisista sairastuu siihen elinaikanansa. Rintasyöpää esiintyy myös miehillä, mutta se on miehillä harvinainen. Rintasyöpää seulotaan mammografialla.

Rintasyövän oireet ja toteaminen

Rintasyövän tavallisin ensioire on kyhmy rinnassa. Kyhmyyn voi liittyä kipuja ja pistoja, mutta se voi olla myös kivuton. Muita oireita ovat nännierite (erityisesti verinen), rinnan ihon tai nännin sisäänvetäytyminen sekä ihottuman tapaiset muutokset nännin alueella. Joskus ensioire on pitkälle edenneen syövän etäpesäkkeen aiheuttama, esimerkiksi kyhmyt kainalossa imusolmukkeiden suurennuttua.

Rintasyöpä voidaan havaita oireettomanakin mammografiassa eli rintojen röntgentutkimuksessa. Rintasyöpäseulonta tapahtuukin mammografialla kahden vuoden välein 50–69 -vuotiaille naisille.  

Oireiden aiheuttaessa rintasyöpäepäilyn ensimmäiset tutkimukset ovat yleensä silmämääräinen arviointi ja rintojen tunnustelu. Rinnat voidaan sitten kuvantaa mammografialla ja/tai ultraäänellä. Diagnoosi varmistuu lopulta joko ohut- tai paksuneulanäytteellä. Joissain tapauksissa tutkimuksiin käytetään myös magneettikuvausta.

Rintasyövän riskitekijät

Rintasyövän riskitekijöitä tunnetaan useita, mutta yksittäiselle potilaalle on mahdotonta selvittää sairastumisen syytä. Tavallisia riskitekijöitä ovat eri hormonaaliseen toimintaan liittyvät tekijät sekä perinnöllisyys.

Rintasyövän riskiä lisäävät aikaisin alkaneet kuukautiset, myöhään alkaneet vaihdevuodet, lapsettomuus, vähäiset synnytykset sekä ensisynnytys yli 30 -vuotiaana. Myös pitkään jatkuvan hormonikorvaushoidon on huomattu lisäävän riskiä sairastua rintasyöpään.

Muita riskitekijöitä ovat ylipaino ja runsas alkoholin käyttö. Rintasyövän riski kasvaa myös iän myötä. Noin puolet syövistä todetaan yli 60 -vuotiailta, noin neljännes 50–59 -vuotiailta ja toinen neljännes 25–49 -vuotialta. Alle 25 -vuotiasta rintasyöpään sairastuu vain muutama vuodessa.

Rintasyövistä noin 5–10 %:n arvioidaan olevan perinnöllisiä. Nykyään tunnetaan kaksi geeniä, jotka lisäävät selvästi riskiä sairastua. BRCA1 -mutaation kantajien riski sairastua rintasyöpään on 44–78 % ja BRCA2 -mutaation kantajien 31–56 %. Samat geenimutaatiot altistavat myös munasarjasyövälle.

Rintasyöpätyypit ja ennuste

Valtaosa varsinaisista rintasyövistä ovat joko duktaalisia tai lobulaarisia syöpiä. Intraduktaalinen syöpä on syövän esiaste ja sen ennuste on erittäin hyvä. Yleisestikin rintasyövän paranemisennuste on hyvä, lähes yhdeksän kymmenestä on elossa viisi vuotta syövän toteamisen jälkeen. Tarkkaa ennustetta yksittäiselle potilaalle on vaikea tehdä ja siihen vaikuttaa muun muassa syövän levineisyys.

Harvinaisempia rintasyöpätyyppejä ovat papillaarinen, musinoosi, tubulaarinen, kribriforminen ja inflammatorinen syöpä sekä Pagetin tauti. Näiden ennuste on yleensä vielä parempi kuin yleisten rintasyöpien. Medullaarisen rintasyövän ennuste on samaa tasoa kuin yleisten rintasyöpien.  

Rintasyövän leikkaushoito

Rintasyövän hoidon valintaan ja ennusteeseen vaikuttavat syöpäkasvaimen levinneisyys ja syöpäsolujen erilaistumisaste.

Tavallisin ja ensisijainen hoito rintasyöpään on leikkaus. Leikkauksen tavoitteena on poistaa syöpäkudos rinnasta ja mahdollisesti kainalosta. Leikkauksen yhteydessä tutkitaan myös onko syöpä levinnyt kainalon imusolmukkeisiin. Rintasyöpä leviää tyypillisesti ensimmäisenä kasvaimen puoleisen kainalon imusolmukkeisiin.

Rintasyöpäleikkauksia on monenlaisia. Rinnan säästävä leikkaus voidaan tehdä, jos kasvain on pieni ja se voidaan poistaa kokonaan ilman, että rinnan ulkomuoto kärsii kohtuuttoman paljon. Koko rinta joudutaan poistamaan isojen kasvaimien kohdalla, jos kasvaimia on useita, rinnassa on paljon syövän esiasteita tai riski syövän uusimiseen on suuri. Joskus joudutaan tekemään myös niin sanottu kainalon tyhjennys, jossa kainalosta poistetaan rasva ja imukudos.

Rintasyöpäleikkauksen yhteydessä voidaan joskus tehdä rinnan rekonstruktio eli korjausleikkaus. Korjausleikkaus joudutaan usein tekemään myöhemmin syövän uusiutumisriskin vuoksi. Korjausleikkaus tehdään, mikäli hoidettava sen haluaa, syöpä ei ole uusinut ja hoidettavan yleiskunto on hyvä. Korjausleikkauksia voidaan tehdä eri tekniikoilla ja sopiva tapa valitaan aina yhdessä lääkärin kanssa.

Muut rintasyövän hoidot

Rintasyövän hoitomuotoja leikkauksen lisäksi ovat sädehoito ja lääkehoidot.

Rintaa säästävän leikkauksen jälkeen sädehoitoa annetaan käytännössä aina. Rinnan poiston jälkeen sädehoito ei aina ole välttämätön, mutta sitä annetaan suuren uusiutumisriskin vuoksi tai, jos kainalon imusolmukkeissa on ollut kasvainkudosta. Sädehoito on ionisoivaa säteilyä, joka tuhoaa syöpäsoluja. Sädehoito vähentää syövän paikallisen uusiutumisen riskiä

Lääkehoitoja ovat solunsalpaajat, hormonihoidot sekä vasta-ainehoidot. Lääkehoitoa voidaan antaa sekä ennen että jälkeen rintasyöpäleikkauksen.

Solunsalpaajat tuhoavat syöpäsoluja ja kulkeutuvat elimistöön verenkierron mukana. Hormonihoidolla estetään pääasiassa estrogeenin vaikutus, koska jotkin syöpäsolut käyttävät estrogeeniä hyväkseen. Vasta-aineiden käyttö soveltuu niille potilaille, joilla on kasvaimessaan HER2 -geenin monistuma.

Näiden hoitojen lisäksi rintasyövän oireita voidaan hoitaa muun muassa kipulääkkeillä, sädehoidolla ja kortisonilla.  

Hoitojen jälkeen potilas on tiheässä seurannassa rintasyövän uusiutumisen varalta. Seuranta tapahtuu mammografialla ja ultraäänellä. Myös maksuttomat seulontamammografiat on hyvä hyödyntää. Tarkempia tutkimuksia tehdää, mikäli herää epäilys syövän uusimisesta.

Lähteet:

https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/rintasyopa/ http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00618 http://www.terve.fi/rintasyopa/rintasyopa