Kaihi

Kaihi, harmaakaihi, katarakta

Kaihi on yksi tavallisimmista näköä heikentävistä sairauksista. Siinä silmän mykiö, eli linssi, samentuu, jolloin se ei läpäise enää valoa yhtä hyvin kuin ennen. Yleisin muoto kaihista on aikuisiän harmaakaihi (katarakta).

Mikä kaihi on?

Kaihi on silmäsairaus, jossa mykiö samentuu aiheuttaen näön heikkenemisen. Ikääntyminen on merkittävin kaihin aiheuttaja. Harmaakaihin, eli kataraktan, lisäksi muita kaihityyppejä ovat esimerkiksi traumakaihi ja lapsuusiän kaihi (kongenitaalinen katarakta).

Kaihissa mykiön, silmän niin sanotun linssin, aineenvaihdunta heikkenee. Linssin rakenteet voivat myös paksuuntua. Myös aiemmin läpinäkyvät mykiön valkuaisainerakenteet muuttuvat ja samentuvat.

Lisäksi mykiöön tulee turvotusta kalsiumin kertymän aiheuttessa nesteiden kertymistä. Linssiä ympäröivät kudokset voivat myös menettää joustavuuttaan.

Kaihille altistaa ikääntyminen, diabetes, ylipaino, runsas alkoholin käyttö ja tupakointi, silmään kohdistuneet traumat, jotkin lääkeaineet, UV-säteily sekä ionisoiva säteily (esim. röntgen ja sädehoito). Lisäksi pitkään jatkuneet silmätulehdukset ja kortikosteroidien käyttö lisäävät riskiä sairastua kaihiin.

Etsitkö silmälääkäriä?

Kaihin oireet

Kuten silmäsairaudet usein, myös kaihi etenee tavallisesti hitaasti ja on vaikea havaita alkuvaiheessa. Ensimmäisiä oireita ovat tavallisesti vaikeudet lukemisessa ja hämäränäön heikentyminen. Usein silmät myös häikäistyvät helpommin.

Kun silmän mykiö samentuu, alkaa värien erottaminen heikentyä. Kaikki värit alkavat näyttää haaleammilta, myös kontrastierojen hahmottaminen vaikeutuu.

Jossain vaiheessa kaihi saattaa parantaa lähinäköä hetkellisesti, kun silmä muuttuu enemmän likitaitteiseksi. Vaihe on kuitenkin ohimenevä, sillä myös lähinäkö heikkenee lopulta kaihin edetessä. Tässä vaiheessa lukulasien vahvuutta voidaan joutua pienentämään tai kaukolasien vahvuutta lisäämään

Kaihin yleisyys ja diagnosointi

Lapsilla ja nuorilla aikuisilla kaihi on harvinainen sairaus. Ikääntymisen myötä kaihin yleisyys kuitenkin lisääntyy huomattavasti. Yli 65-vuotiailla näkökykyä huonontavia kaihimuutoksia on noin kolmanneksella. Yli 85-vuotiailla muutoksia on jo yli 70 %:lla.

Kaihi todetaan tavallisesti näkökyvyn heikennyttyä. Vielä oireeton kaihi voidaan havaita kun käydään muusta syystä silmälääkärin tarkastuksessa. Silmälääkäri voi todeta varhaisvaiheen kaihin mikroskooppitutkimuksella ja pidemmälle edenneen taudin silmäntähystimellä (oftalmoskooppi).

Kaihin hoito ja kaihileikkaus

Kaihia ei voi ennaltaehkäistä, ja sen ainoa hoito on kaihileikkaus. Leikkauksessa silmän mykiö korvataan keinotekoisella mykiöllä.

Kaihileikkaus pystytään usein toteuttamaan yhdellä kertaa ja päiväkirurgisena toimenpiteenä, jolloin kotiin pääsee samana päivänä. Leikkaus tehdään tavallisesti paikallispuudutuksessa.

Kaihileikkaus tehdään yleensä siinä vaiheessa kun näkökyky on heikentynyt sille tasolle, että se haittaa työskentelyä tai arkitoimia. Esimerkiksi diabeteksen yhteydessä leikkaus voi olla tarpeen aikaisinkin, jotta säilytetään näkyvyys silmänpohjaan ja voidaan seurata sen muutoksia. Lue lisää diabeetikon silmänpohjatutkimuksesta.

Kaihileikkauksessa silmän etuosaan tehdään pieni, tavallisesti alle kolmen millimetrin, viilto, jonka kautta silmän mykiö hajotetaan ultraäänellä ja imuroidaan pois. Tämän jälkeen silmään asetetaan keinomykiö.

Toisinaan tarvitaan erillinen leikkauskerta keinomykiön asentamiselle. Tämä on tyypillistä, jos silmässä havaitaan valehilsetystauti, joka tekee mykiötä ympäröivästä kapselipussista normaalia hauraamman.

Lääkäri ohjeistaa kaihileikkauksen jälkihoidon. Yleensä käytetään antibiootti- ja/tai kortisonisilmätippoja. Jälkitarkastuksessa silmän pinta, leikkaushaava, näkökyky, silmänpaineet, uusi mykiö ja silmänpohjat tutkitaan. Näöntarkastuksen, ja uusien silmälasien määrittämisen, voi tehdä noin kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Joskus leikkauksen jälkeen voi tulla niin sanottu jälkikaihi. Se tarkoittaa mykiötä ympäröivän kapselipussin samentumista, ja voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin kaihi. Jälkikaihi on kuitenkin helppo hoitaa laserilla.

Nykyään kaihileikkauksia voidaan tehdä myös laserleikkauksena.

Etsitkö silmälääkäriä?

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00921 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00057 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00052 http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/silmataudit_ja_nakeminen/kaihi/ http://www.kaihi.fi/kaihi/usein-kysyttya/