Korkea verenpaine

Korkea verenpaine, verenpaineen mittaus

Korkea verenpaine on monien sairauksien riskitekijä. Suomessa korkea verenpaine on hyvin yleistä. Verenpaineen katsotaan olevan korkea, kun se on 140/90 mmHg tai enemmän.

Normaali ja korkea verenpaine

Verenpaine on ihmisen suurimmissa valtimoissa oleva paine. Verenpainetta mitattaessa mitataan systolinen paine (yläpaine) ja diastolinen paine (alapaine). Systolinen paine on verenpaine sydämen supistuksen aikana ja diastolinen paine on sydämen levon aikainen paine. Mittauksessa isompi, ensimmäinen luku kertoo systolisen paineen arvon ja pienempi, jälkimmäinen luku diastolisen paineen.

Verenpaine on normaali, kun arvot ovat alle 130/85 mmHg (elohopeamillimetriä). Tyydyttäviksi arvoiksi katsotaan luvut 130–139/85–89. Kohonneen verenpaineen arvot ovat 140/90 tai enemmän. Kohonnut verenpaine todetaan kuitenkin vasta vähintään neljän eri päivänä tehdyn verenpaineen mittauksen jälkeen.

Jatkuvasta korkeasta verenpaineesta käytetään myös nimitystä verenpainetauti.

Korkean verenpaineen oireet ja seuraukset

Korkea verenpaine on useimmiten oireeton. Kohonnut verenpaine huomataan usein rutiinitarkastuksen yhteydessä. Sen seuraukset voivat kuitenkin olla vaarallisia, joten verenpaine tulisi mitata säännöllisesti.

Hyvin korkea verenpaine (200/130 mmHg tai enemmän) oireilee joskus päänsäryllä ja huimauksella. Myös vetämätön olo ja väsymys on mahdollista. Näinkään korkea verenpaine ei kuitenkaan oireile läheskään aina.

Korkea verenpaine rasittaa sydäntä ja valtimoita. Siitä voi seurata valtimotauti, ateroskleroosi, joka aiheuttaa muun muassa sepelvaltimotautia, sydäninfarkteja ja aivohalvauksia. Sydän joutuu korkean verenpaineen myötä tekemään myös enemmän töitä, paksunee ja väsyy, mikä johtaa sydämen vajaatoimintaan.

Verenpainetaudin vaikutuksen vaarallisuus riippuu paljon myös muista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä. Riskitekijöihin kuuluvat tupakointi, korkea kolesteroli, diabetes ja muut sokeriaineenvaihdunnan häiriöt. Esimerkiksi diabetestä sairastavalla jo lievä verenpaineen kohoaminen voi vaurioittaa munuaisia.  

Korkean verenpaineen hoito

Kun verenpaineen todetaan kohonneen, selvitetään ensimmäisenä, aiheuttaako kohoamisen jokin sairaus, ja onko verenpaine ehtinyt jo aiheuttaa valtimotautia tai vahingoittaa sydänlihasta. Korkeaa verenpainetta voi aiheuttaa muun muassa eri munuaissairaudet. Mikäli verenpaine johtuu jostain muusta sairaudesta, auttaa usein tämän sairauden hoito.

Ensisijaisena korkean verenpaineen hoitona on elintapojen muutos. Tupakoijalla tupakan polton lopettaminen ja ylipainoisella laihduttaminen ovat ensisijaisia hoitoja. Myös liikunta on hyväksi verenpaineelle. Ruoka-aineista tulisi välttää alkoholia, lakritsia ja suolaa. Ruokasuolan natrium kohottaa verenpainetta, ja suolan määrän vähentäminen on avainasemassa. Kaliumia ja magnesiumia sekä täysjyväviljoja on sen sijaan hyvä lisätä ruokavalioon.

Verenpainelääkkeet

Mikäli elintapojen muutos ei yksin auta laskemaan kohonnutta verenpainetta, joudutaan turvautumaan lääkehoitoihin. Lääkitys aloitetaan sitä aiemmin, mitä korkeampi verenpaine on. Lievästi kohonneen paineen kohdalla voidaan elintapojen muutosten vaikutusta seurata pidempään. Lääkehoidon ohella pitää myös toteuttaa elintapamuutoksia.

Verenpainelääkkeinä käytetään useita erilaisia lääkkeitä. Lääkevalinta riippuu potilaan iästä ja muista mahdollisista sairauksista. Monesti käytetään useaa eri lääkettä yhtä aikaa mieluummin kuin yhtä lääkettä isolla annostuksella. Verenpainelääkkeinä käytetään beetasalpaajia, diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä), ACE-estäjiä, kalsiumkanavan sekä angiotensiinireseptorin salpaajia.

Suomalaisista 35–64 -vuotiaista miehistä noin puolella, ja naisista noin kolmanneksella, on kohonnut verenpaine. Läheskään kaikki eivät tiedä verenpaineensa olevan korkea. Noin puoli miljoona suomalaista käyttää verenpainelääkitystä, ja läheskään kaikilla ei lääkityksenkään avulla päästä verenpaineen tavoitearvoihin.

Verenpainelääkkeet eivät paranna verenpainetautia. Lääkkeillä kuitenkin alennetaan verenpainetta, ja siten ehkäistään sen aiheuttamia sairauksia. Usein verenpainelääkitystä joutuu käyttämään koko elämän ajan.

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00034 http://www.orion.fi/hyvinvointi/tietoa-sairaudesta/verenpainetauti/kohonnut-verenpaine---oireet-ja-hoito/ http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi04010