Bulimia

Bulimia, syömishäiriö

Bulimia on syömishäiriö, jossa on ahmimiskohtauksia. Ahmimishäiriössä ahmintaa seuraa yleensä itse aiheutettu oksentaminen. Toisinaan bulimiaoireet on satunnaista, mutta usein kyse on varsinaisesta syömishäiriöstä. Joskus bulimiaa esiintyy laihuushäiriö anoreksian yhteydessä.

Bulimian taustat

Bulimian syntyyn ei ole pystytty määrittämään yksiselitteistä tekijää. Taustalla onkin todennäköisesti hyvin moninaiset tekijät yksilötasolla, perinnöllisyydessä ja sosiokulttuurisessa ympäristössä.

Länsimaisen kauneusihanteen on arveltu olevan merkittävässä roolissa bulimian yleistymisessä. Itsetunnon heikkous ja perfektionistinen luonne voivat altistaa syömishäiriölle. Lisäksi lähipiirin, esimerkiksi perheen tai ystävien, huomautukset ulkonäöstä ja painosta voivat laukaista ahmimishäiriön ja pakonomaisen laihduttamisen.

Bulimiaan sairastuvat tavallisimmin nuoret naiset ja tytöt, noin 15–25 vuoden iässä. Vajaa 10 % nuorista naisista täyttää varsinaisen bulimian kriteerit ja ajoittaisista bulimiaoireista kärsii varmasti huomattavasti suurempi osa, jopa 20–40 % nuorista naisista. Bulimia on siis huomattavasti yleisempi syömishäiriö kuin anoreksia. Miehillä ja pojilla bulimia on huomattavasti harvinaisempaa.

Bulimian oireet

Bulimiaan sairastuneelle on anoreksian tapaan ominaista voimakas lihomisen sekä lihavuuden pelko. Ahmimishäiriössä nimen mukaisesti on jatkuvia, vähintään kahdesti viikossa toistuvia ahmimiskohtauksia. Ahmimista seuraa usein oksentaminen tai muut keinot, kuten ummetuslääkkeiden käyttö, joilla potilas pyrkii estämään lihomisen. Potilas voi pyrkiä muillakin keinoilla välttämään lihomista, esimerkiksi paastoamalla tai liikunnalla.

Ahmimiskohtauksia voi olla myös satunnaisesti ilman varsinaiseen ahmimishäiriöön sairastumista, jolloin niihin ei liity oksentaminen tai lääkkeiden käyttö kohtauksen jälkeen. Ahmimiskohtaus voi liittyä esimerkiksi stressiin tai kohtauksia voi olla ennen kuukautisia. Toistuvat ahmimiskohtaukset voivat johtaa lihomiseen.

Anoreksian tapaan bulimiaan sairastuneen elämää hallitsee syömisen säännöstely. Ahmimiskohtaukset aiheuttavat sekä fyysistä että psyykkistä pahoinvointia, esimerkiksi häpeää ja itseinhoa. Bulimiaan liittyykin anoreksiaa enemmän itsetuhoista käytöstä, kuten itsensä viiltelyä. Yleisin psyykkinen sairaus potilailla on masennus, mutta myös esimerkiksi persoonallisuushäiriöt ja sosiaalisten tilanteiden pelko ovat mahdollisia. Päihdeongelmat ovat niin ikään yleisiä.

Bulimian fyysisiä oireita ovat painon vaihtelun lisäksi esimerkiksi ruoansulatusongelmat ja vatsakivut, nestehukka, kuukautishäiriöt, sylkirauhasten turpoaminen ja äänen käheytyminen sekä jopa sydämen rytmihäiriöt. Oksentaminen aiheuttaa usein suun ja hampaiden terveyden ongelmia, kuten hampaiden kiillevaurioita ja reikiintymistä sekä ientulehduksia. Bulimia ei aina näy anoreksian tavoin sairastuneen painossa, vaan paino voi vaihdella normaalipainon rajoissa.

Bulimian hoito

Ahmimiskohtausten itsehoidossa avainasemassa on itsetunnon kohotus, pakonomaisesta laihduttamisesta irtautuminen sekä ahmimiskohtauksia aiheuttavien tilanteiden tunnistaminen. Eristäytymisestä voi olla haittaa, sen sijaan mukavan harrastuksen löytäminen voi helpottaa tilannetta. Hoitoon tulee hakeutua, jos ahmimiskohtaukset ovat säännöllisiä ja erityisesti, kun niihin liittyy oksentaminen, lääkkeiden käyttö tai pakonomainen liikunta.

Bulimian hoito koostuu terveellisten ruokailutapojen opettelusta ja erilaisista terapiamuodoista. Tavoitteena on saavuttaa normaalipaino ja ylläpitää sitä. Terapia voi olla niin yksilöllistä psykoterapiaa kuin ryhmä- tai perheterapiaa.

Lisäksi hoidossa voidaan käyttää lääkkeitä. Tietyillä, serotoniinitoimintaan vaikuttavilla masennuslääkkeillä on todettu olevan vaikutusta ahmimiskohtausten määrään ja pakonomaisuuteen. Trisyklisten masennuslääkkeiden teho ei ole tutkimusten mukaan yhtä hyvä.

Bulimiasta paranee pysyvästi noin puolet potilaista. Kolmanneksella oireet jatkuvat lievempinä ja ahmimiskohtauksista tulee satunnaisia. Noin viidenneksellä potilaista sairaus kroonistuu ja jatkuu vuosikausia.  

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00352 http://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/syomishairiot4.html http://www.terve.fi/bulimia/bulimia